Minggu, 22 Maret 2009

Mbangun Gesang

Gesang ing alam donya
Kedhah atos-atos mbangun ingkang sejatos
Amarga wekdal ingkang sampun Gusti paringaken
Dating kitha wonten watesanipun
Punapa kitha rumangsa kacingkrangan ing pangarep-arep?
Kamangka Gusti sampun paring wejangan datheng kitha
Supados mbangun gesang ingkang sejatos


Kitha manungsa gadhah akal budi
Ingkang saged dados pangerten marang kitha
Kagem lampahi sadaya tantangan ing alam donya
Ugi dados palipur menawi kitha rumangsa
Boten saged lampahi gesang ing alam donya punika.
Saking punapa kitha gadhah welasan
Marang Gusthi kagem sadaya punika?


Kaendahan alam donya
Ingkang sampun dipunparingaken
Boten wonten ingkang saged dipunbandingaken
Kitha manungsa papa
Naming saged lampahi gesang.
Sejatosipun kitha boten gadhahi banda
Ingkang saged wales keagunganipun padamelan Gusthi

Tidak ada komentar: